مهندسی کامپیوتر

شرکت گروه صنايع برق و انرژي صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنايع برق و انرژي صبا به کارشناس بازاريابي و فروش آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت داروسازی فارماشيمی
این آگهی منقضی شده است

شرکت داروسازی فارماشيمی به مهندس صنايع آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طرح و پردازش غدیر
این آگهی منقضی شده است

شرکت طرح و پردازش غدیر به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جام پرسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت جام پرسیا به برنامه نویس وب آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت جام پرسیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت جام پرسیا به طراح بانک اطلاعاتی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سامه آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت دانش بنیان پایا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان پایا سامانه به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس کامپیوتر آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت مهندسی سامانه های هوشمند توتان
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی سامانه های هوشمند توتان به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت ادیب
این آگهی منقضی شده است

شرکت ادیب به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گیلاس کامپیوتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گیلاس کامپیوتر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسان مشاور سازه های بلند پایه
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور سازه های بلند پایه به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پارمیک
این آگهی منقضی شده است

شرکت پارمیک به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیگما به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت مهندسی پایاکنترل افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پایاکنترل افزار به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت کوثر سامانه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوثر سامانه پرداز به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت /آموزشگاه هنرهای معاصر
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آموزشگاه هنرهای معاصر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی و مهندسی سنتام به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.

شرکت صنایع الکترونیک صناف
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیک صناف به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت رای دانا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا سیستم به برنامه نویس( #C ویندوز) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت صباحی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صباحی به کارشناس شبکه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت بازرگانی عطر میامی
این آگهی منقضی شده است

شرکت بازرگانی عطر میامی به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

برای دیدن اخبار بیشتر لطفا عضو شوید