مهندسی مکانیک

شرکت نسیم سرمایش زاگرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نسیم سرمایش زاگرس به مهندس مکانیک (گرایش سیالات) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.

شرکت گروه مهندسی آتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه مهندسی آتا به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت گروه تجارت اندیشان آرال
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه تجارت اندیشان آرال به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

شرکت تصفیه پیشرفته پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تصفیه پیشرفته پارس به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.

برای دیدن اخبار بیشتر لطفا عضو شوید