مهندس كشاورزی کشت و صنعت قارچ ملارد

شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد به مهندس كشاورزی آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.