مهندس صنايع غذايی كشت و صنعت قارچ ملارد

شرکت كشت و صنعت قارچ ملارد
این آگهی منقضی شده است

شرکت كشت و صنعت قارچ ملارد به مهندس صنايع غذايی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.