مهندس صنایع ( کنترل پروژه) تولیدی پولاسا

شرکت تولیدی پولاسا
این آگهی منقضی شده است

شرکت تولیدی پولاسا به مهندس صنایع ( کنترل پروژه) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.