رئیس حسابداری تلاونگ

شرکت تلاونگ
این آگهی منقضی شده است

شرکت تلاونگ به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.