مشاور مدیریت دارایی های فیزیکی مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به مشاور مدیریت دارایی های فیزیکی آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.