مهندس برق(گرايش كنترل) بهناد انرژی پارس ليان

شرکت بهناد انرژی پارس ليان
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهناد انرژی پارس ليان به مهندس برق(گرايش كنترل) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.