تکنسین و سرپرست - تعمیرات مکانیک مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی منقضی شده است

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به تکنسین و سرپرست - تعمیرات مکانیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.