تکنسین و سرپرست - تعمیرات مکانیک مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
این آگهی تا تاریخ 1398/7/30 اعتبار دارد

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر به تکنسین و سرپرست - تعمیرات مکانیک آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.