كارشناس بازرگانی کیمیا چسب

شرکت کیمیا چسب
این آگهی منقضی شده است

شرکت کیمیا چسب به كارشناس بازرگانی آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران