برنامه نویس( #C ویندوز) رای دانا سیستم

شرکت رای دانا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا سیستم به برنامه نویس( #C ویندوز) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر