مسئول دفتر مدیر عامل گلدیران

شرکت گلدیران
این آگهی منقضی شده است

شرکت گلدیران به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مسئول دفتر مدیر عامل استخدامی استان تهران