کارشناس بازرگانی داخلی زر ماکارون

شرکت زر ماکارون
این آگهی منقضی شده است

شرکت زر ماکارون به کارشناس بازرگانی داخلی آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.