مدیر داخلی و بازرگانی مهندسی گیتا انرژی

شرکت مهندسی گیتا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی گیتا انرژی به مدیر داخلی و بازرگانی خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران