مهندس مکانیک تصفیه پیشرفته پارس

شرکت تصفیه پیشرفته پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت تصفیه پیشرفته پارس به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی مکانیک استخدامی استان تهران