مهندس مکانیک صنایع الکترونیک صناف

شرکت صنایع الکترونیک صناف
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنایع الکترونیک صناف به مهندس مکانیک آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران