مهندس کامپیوتر طراحی و مهندسی سنتام

شرکت طراحی و مهندسی سنتام
این آگهی منقضی شده است

شرکت طراحی و مهندسی سنتام به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران