مهندس کامپیوتر /آموزشگاه هنرهای معاصر

شرکت /آموزشگاه هنرهای معاصر
این آگهی منقضی شده است

شرکت /آموزشگاه هنرهای معاصر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران