مهندس کامپیوتر مهندسی پایاکنترل افزار

شرکت مهندسی پایاکنترل افزار
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی پایاکنترل افزار به مهندس کامپیوتر آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر