مهندس کامپیوتر پیام گستر

شرکت پیام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیام گستر به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر