برنامه نویس سامانه گسترش پرگون

شرکت سامانه گسترش پرگون
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامانه گسترش پرگون به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران