برنامه نویس php شبکه سحر ارتباط

شرکت شبکه سحر ارتباط
این آگهی منقضی شده است

شرکت شبکه سحر ارتباط به برنامه نویس php آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران