مهندس کامپیوتر تجارت الکترونیک ایرانیان

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران