مهندس کامپیوتر سیگما

شرکت سیگما
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیگما به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران