برنامه نویس توسعه فناوری رفاه پردیس

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به برنامه نویس آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران