كارشناس مكانيك(مدیرکارگاه) کوشا انرژی

شرکت کوشا انرژی
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوشا انرژی به كارشناس مكانيك(مدیرکارگاه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.