مهندس کامپیوتر مهندسان مشاور سازه های بلند پایه

شرکت مهندسان مشاور سازه های بلند پایه
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسان مشاور سازه های بلند پایه به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران کارشناسی