متصدی جایگاه سوخت مجتمع خدماتی رفاهی آفتاب

شرکت مجتمع خدماتی رفاهی آفتاب
این آگهی منقضی شده است

شرکت مجتمع خدماتی رفاهی آفتاب به متصدی جایگاه سوخت آقا با 0 سال سابقه کار با تحصیلات نیازمند است.