برنامه نویس توربین دار

شرکت توربین دار
این آگهی منقضی شده است

شرکت توربین دار به برنامه نویس آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.کارشناسی