مهندس برق نیکان صنعت خاورمیانه

شرکت نیکان صنعت خاورمیانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت نیکان صنعت خاورمیانه به مهندس برق آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی برق کارشناسی