مسئول دفتر مدیر عامل موسسه حسابرسی بهراد مشار

شرکت موسسه حسابرسی بهراد مشار
این آگهی منقضی شده است

شرکت موسسه حسابرسی بهراد مشار به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مسئول دفتر مدیر عامل کارشناسی