مهندس کامپیوتر گیلاس کامپیوتر

شرکت گیلاس کامپیوتر
این آگهی منقضی شده است

شرکت گیلاس کامپیوتر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر کارشناس ارشد