مسئول دفتر مدیر عامل ابریشم چیان کهن تجارت

شرکت ابریشم چیان کهن تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت ابریشم چیان کهن تجارت به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مسئول دفتر مدیر عامل استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد کاردانی تمام وقت استخدام منشی