حسابدار ارشد پرتوخازن

شرکت پرتوخازن
این آگهی منقضی شده است

شرکت پرتوخازن به حسابدار ارشد خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.حسابداری استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد حسابدار ارشد تمام وقت