حسابدار دیبا الکترونیک صبا

شرکت دیبا الکترونیک صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا الکترونیک صبا به حسابدار خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.حسابداری استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد تمام وقت