مدير فروش چسب و لیبل کیمیا

شرکت چسب و لیبل کیمیا
این آگهی منقضی شده است

شرکت چسب و لیبل کیمیا به مدير فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد تمام وقت مدیر فروش