مسئول دفتر مدیر عامل آژانس تبلیغاتی پرمون

شرکت آژانس تبلیغاتی پرمون
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژانس تبلیغاتی پرمون به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.مسئول دفتر مدیر عامل استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد تمام وقت