حسابدار ارشد(سرپرست مالی) تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشــرفته

شرکت تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشــرفته
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیزات آزمونهای غیر مخرب پیشــرفته به حسابدار ارشد(سرپرست مالی) خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.حسابداری استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد حسابدار ارشد تمام وقت