مسئول دفتر دیبا الکترونیک صبا

شرکت دیبا الکترونیک صبا
این آگهی منقضی شده است

شرکت دیبا الکترونیک صبا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مسئول دفتر مدیر عامل استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس ارشد تمام وقت استخدام منشی