مهندس مکانیک (گرایش سیالات) نسیم سرمایش زاگرس

شرکت نسیم سرمایش زاگرس
این آگهی منقضی شده است

شرکت نسیم سرمایش زاگرس به مهندس مکانیک (گرایش سیالات) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.مهندسی مکانیک استخدامی استان تهران کارشناس ارشد تمام وقت