مهندس صنایع یا MBA صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس صنایع یا MBA آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.مهندسی صنایع استخدامی استان تهران کارشناس ارشد تمام وقت مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)