مهندس صنایع صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.مهندسی صنایع استخدامی استان تهران تمام وقت مدیریت