مهندس کامپیوتر صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به مهندس کامپیوتر آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران کارشناس ارشد تمام وقت