کارشناس عمران صندوق نوآوری وشکوفایی

شرکت صندوق نوآوری وشکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوآوری وشکوفایی به کارشناس عمران آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.استخدامی استان تهران کارشناس ارشد مهندس عمران تمام وقت