کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت صندوق نوع آوری و شکوفایی

شرکت صندوق نوع آوری و شکوفایی
این آگهی منقضی شده است

شرکت صندوق نوع آوری و شکوفایی به کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.استخدامی استان تهران کارشناس ارشد مهندسی شیمی تمام وقت مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)