کارشناس بازاریابی دییجیتال داده پردازی رسپینا

شرکت داده پردازی رسپینا
این آگهی منقضی شده است

شرکت داده پردازی رسپینا به کارشناس بازاریابی دییجیتال آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران کارشناسی تمام وقت مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)