مهندس نرم افزار دانش بنیان پایا سامانه

شرکت دانش بنیان پایا سامانه
این آگهی منقضی شده است

شرکت دانش بنیان پایا سامانه به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران کارشناسی