مهندس کامپیوتر سامه آرا

شرکت سامه آرا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی کامپیوتر استخدامی استان تهران کارشناسی