رئیس حسابداری تجهیز فرآیند سیستم

شرکت تجهیز فرآیند سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجهیز فرآیند سیستم به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.حسابداری کارشناسی حسابدار ارشد تمام وقت