کارشناس it (معمار داده Data Architect) نرم افزار RDSysCo

شرکت نرم افزار RDSysCo
این آگهی منقضی شده است

شرکت نرم افزار RDSysCo به کارشناس it (معمار داده Data Architect) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.